La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Întreprinderii Municipale „Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”
Data publicării: Vineri, 12 mai 2017

AVIZ

 

Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Întreprinderii Municipale „Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”

 

 

         Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în funcţia respectivă, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei vacante.

 

Scopul general al funcţiei: Conducerea activităţii Î.M. „DP „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă” în condiţiile şi limitele impuse de reglementările legislaţiei în vigoare şi Statutul întrepriunderii. 

 

Condiţii de participare la concurs:

1) cunoaşterea limbei de stat, scris şi vorbit, precum şi alte limbi de comunicaţie vorbite pe teritoriul oraşului de grupurile minoritare;

2) are studii superioare în cel puţin unul dintre următoarele domenii: tehnice (de referinţă în domeniul apă şi sanitaţie), economie, jurisprudenţă, administraţie publică, management;

3) are capacitate deplină de exerciţiu;

4) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţieipentru care candidează, atestată pe baza certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată sau a declaraţiei pe propria răspundere că este apt de muncă, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

5) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

6) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a hotărîrii judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus această interdicţie sau ca efect al legii;

7) nu a atins vîrsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003;

8) are o vechime în muncă în funcţie de conducere de cel puţin 1 an.

 

     Dosarul de participare la concurs va conţine: 

1) cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii (licenţă, masterat, doctorat) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4) copia carnetului de muncă;

5) certificatul medical că este apt de muncă conform funcţiei pentru care candidează;

6) cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

7) declaraţia pe propria răspundere că nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în temeiul legii;

8) curriculum vitae;

9) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

       Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 de zile calendaristice de la data publicării avizului (începînd cu data de 12 mai 2017 și pina la 1 iunie 2017 inclusiv), pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 etajul II, biroul 5, la secretarul comisiei de concurs dl Varsanovie Zmeu. Tel. 0242-25390.

 

Preşedintele Comisiei de concurs                                          N. Babin

Secretarul comisiei de concurs                                              V. Zmeu

Alte înregistrări
Data publicării: Joi, 20 iulie 2017
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 28 aprilie 2017
Stimaţi cetăţeni! Pe portalul informaţional al autorităţilor administraţiei publice ale oraşului Ştefan Vodă, în partea stingă a ecranului computerului, în compartimentul "Consiliul local", fişierul "şedinţe", vă îndrumăm să vă familiarizaţi cu procesul-verbal şi deciziile aprobate în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă din 23 martie, 12 aprilie și 21 aprilie 2017. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 15 martie 2017
Primăria orașului Ștefan Vodă organiyeayă la data de 27 martie 2017, ora 16.00, în localul sălii de ședințe a primăriei, etajul 3, licitația publică "cu strigare". Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 09 februarie 2017
Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 26 ianuarie 2017
Chișinău, 25 ianuarie 2017. Proiectele de finanțare destinate tinerilor antreprenori din mediul rural sunt oferite în cadrul Programului Național de Abilitate Economică a Tinerilor (PNAET) și, deja, pot fi accesate la filialele FinComBank, aflate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Valoarea unui proiect este de până la 300.000 MDL, inclusiv grant neramburasbil de 40% din suma totală a acestuia, fără dobândă. Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
Placa comemorativa in memoria dlui Ion Palancean (parcul central) Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial Mihai Eminescu Rascruce (linga Spitalul raional) Alexandr Suvorov Cerbul incalecat Domnitorul Moldovei ?tefan cel Mare ?i Sf?nt
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: info@primariastefanvoda.md, primariastefanvoda@ymail.com


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 139455
Total ieri: 97
Total azi: 18
Online: 3